Zadzwoń: +48602290101
agencja rr warszawa biznsesmen praca

Oferujemy naszym klientom pełne prowadzenie ksiąg handlowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wszystkie kapitałowe spółki prawa handlowego oraz spółki osobowe prawa handlowego mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości w formie ksiąg handlowych. Ponadto z usług pełnej księgowości powinny korzystać spółki cywilne, jawne, partnerskie osób fizycznych oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów i operacji za poprzedni rok obrotowy wynosiły nie mniej niż równowartość w polskiej walucie 1 200 000 euro. Nasze biuro rachunkowe oferuje:

  • organizacja działu księgowości,
  • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości,
  • rejestracja dokumentów księgowych,
  • prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie),
  • przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych,
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy.

Zapraszamy do skorzystania z usług Biura Rachunkowego Warszawa Wola. Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się